Våra finaste – cider

Vissa äppelsorter gör sig extra bra att göra cider på. Därför har vi tagit fram ett sortiment av cidrar gjorda på våra finaste äppelsorter.

Men det är inte bara äppelsorten som bestämmer ciderns smak, utan även vilken odling äpplena kommer ifrån. Platsen, jorden och vädret sätter sin karaktär på äpplenas smak. Därför har vi även tagit fram platsspecifika cidrar från där äppelsorterna mognar gynnsammast. Där de olika äppelsorterna tillsammans bidrar till en smakbild större än de själva förmår. Där varje pressning blir en unik och mångfacetterad cuvée.

Läs mer här om våra finaste muster och cidrar.