Biologisk mångfald

Vi arbetar för ökad biologisk mångfald i våra odlingar genom att bland annat låta varannan rad vara oklippt, fällda träd och rishögar lämnas kvar och odlingar sås med olika växtarter. Vi driver även ett projekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation för att undersöka hur nyttoinsekter kan gynnas och den biologiska mångfalden kan öka, både i odlad mark och i hemträdgårdar.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innebär att det finns stor artrikedom både i växt och djurlivet, vilket i sin tur är en förutsättning för allt liv på jorden. Dessvärre visar rapporter att den biologiska mångfalden minskar i snabb takt över hela världen med en risk att nära 75% av de existerande arterna idag kommer att dö ut de närmaste århundradena. Med ett fungerande ekosystem ökar bland annat möjligheten för ett stabilt klimat, rena hav och växtpollinering som är förutsättningen för att vi ska få frukt och grönsaker.

Vår Nyttodjurpark

Efter lång planering och mycket förberedelser så är nu nyttodjurparken hos oss på Kiviks Musteri så gott som färdig. Området är uppbyggt för att visa hur vi kan stötta biologisk mångfald genom att gynna miljön för nyttiga insekter, både i odlad mark men även i våra hemmaträdgårdar. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan Kiviks Musteri, forskare på Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation.

Genom projektet, som initierades av Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri och Lotta Fabricius Kristansen, projektledare på SLU, har forskare identifierat alltifrån hur nyttodjuren föredrar att bo, vilken mat de gillar, vilka arter som ökar och hur de samverkar. Det är för att visa på just detta som vi bjuder in besökarna att beskåda den annorlunda parken som visar att det varken behöver vara komplicerat eller kostsamt att främja miljön för insekterna; här ligger högar med stenar, kvistar, vilda blommor får växa fritt och döda träd blir insektshotell.