Våra odlingar

Vår ambition är att det ska finnas fler svenska äpplen i Sverige genom fortsatt arbete med odling, sortiment och forskning. Äpplet symboliserar för oss allt det vi står för och tycker är viktigt såsom hållbarhet, hälsa, historia och hantverk.

Vi har äppelodlingar både i Kivik och på Solnäs Gård i Fjelie, utanför Lund. Med drygt 50 hektar och över 100.000 träd är vi en av Sveriges största äppelodlare. Att vara äppelodlare är ett hantverk, allt arbete sker för hand; beskärning, gallring och plockning. Dessutom ska det ske i rätt tid för att äpplet ska bibehålla optimal kvalitet och minska svinn. Varje skörd plockar vi runt 1000 ton äpplen.

IP och ekologisk/KRAV-odling

Våra odlingar är certifierade enligt integrerad produktion (IP, Svensk sigill) alternativt KRAV-ekologisk odling. De flesta av våra odlingar är moderna men vi har även äldre med gamla, vackra knotiga träd. Vi tycker att det är viktigt att bevara kulturarvet samt fortsätta att odla unika, gamla klassiska äppelsorter som annars riskerar att försvinna.

Forskning och utveckling

På Kiviks Musteri har vi odlat äpplen i fem generationer. Vi älskar det svenska äpplet och vill att man även i framtiden ska kunna njuta av det. Vi vill ta vårt ansvar för framtidens odling, därför samarbetar vi med flertalet universitet i olika forskningsprojekt om äpplen och äppelodling, bland annat med Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds Universitet.

Vi tror att kunskapsutbyte mellan forskning, lantbruk och näringsliv är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden. Som en av Sveriges största äppelodlare och med kunskap genom hela livsmedelskedjan vill vi bidra med vår erfarenhet och ger därför forskningen tillgång till våra äppelodlingar på Solnäs Gård.

Klimathjältar

Våra 120.000 träd är klimathjältar, de står där på rad och binder koldioxid. Runt om dem arbetar vi aktivt för en biologisk mångfald och ett bevarat ekosystem i balans. Vi lämnar bland annat varannan rad oklippt, sår in olika sorters blommor, har lähäckar av olika arter, fällda lövträd och rishögar lämnas kvar åt insekter och odlingar som ligger i träda sås med olika växtarter med mera.