Sponsring

Vår sponsring går i linje med vår vision, Ett levande Österlen.
Därför vill vi främja lokala aktiviteter inom föreningsliv och kultur så att fler vill verka och bo här. Här är naturen och utomhusmiljön fantastisk, här mår man lite bättre. Hälsa och välbefinnande är viktigt, oavsett i vilken form, och vi vill att vår sponsring ska främja detta.
Eftersom vill göra gott på de orter vi verkar, stöttar vi även föreningar, projekt och aktiviteter runt Solnäs Gård i Fjelie utanför Lund.

 

Vi har två sponsringsfönster där vi tar emot och går igenom förfrågningar inför varje period, en i april och en i augusti.

Sponsringsförfrågan

Sponsring

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Max filstorlek: 128 MB.

Samarbete

Vi värnar om platsen vi befinner oss på. För att på ett konkret sätt göra skillnad för vårt Östersjön har vi ingått ett samarbete tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, som båda arbetar för att minska Östersjöns övergödning och bidra till ett renare hav. Båda projekten går ut på att utnyttja vass i våtmarker för att suga upp näringsöverskottet innan det når ut i havet. Vassen kan sen skördas och återanvändas till djurfoder samtidigt som gäddor får tillhåll att föröka sig i.

Lokalt har vi valt att aktivt stödja miljöarbete för ett renare Östersjön genom föreningen Samverkan för Hanöbukten