Kvalitets- och matsäkerhetskrav

Generera säkra och kvalitativa produkter genom en god verksamhetsledning.

Trygga och säkra produkter

Att våra produkter är trygga och säkra är en förutsättning för att vi ska kunna finnas. Vårt mål är att inte ha några väsentliga avvikelser och arbetar ständigt och aktivt med kvalitets- och miljöledning enligt FSSC22000, ISO14001 samt våra certifikat på produktnivå rörande KRAV, EU-ekologiskt och Fairtrade.