Fossilfritt mål

Fossilfri industri

Vi arbetar för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i produktionen och i transporterna.

Förnyelsebar och ursprungsmärkt el

Vi använder uteslutande förnyelsebar och ursprungsmärkt el och vi producerar egen värme ur biobränsle i våra olika förbränningspannor.

Fossilfria transporter

Alla transportbilar mellan Kivik och vårt internlager går på 100% HVO, hydrerad vegetabilisk olja som är fossilfri. Genom samarbete med logistikföretag har antalet transporter till vårt lager minskat med 21% tack vare större lastkapacitet.