Goda förpackningar

Materialåtervinningsbara förpackningar

Vi arbetar för att till 2030 uppnå 100% materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Kartongförpackningar

Vi vill göra det lätt för våra kunder och konsumenter att välja hållbara förpackningar.
Många av våra drycker fyller vi i Tetra Paks kartongförpackningar. En klimatsmart förpackning som till största delen är gjord på förnybar råvara och som sen blir till värdefull kartong i nya förpackningar. Pappersfibrer tål att återvinnas upp till 7 gånger och när fibern är utsliten kan den användas i biogasproduktion.

Den miljösmarta förpackningstekniken gör att innehållet kan bevaras lika gott i flera månader helt utan tillsatser, vilket i sin tur minskar matsvinnet – hinner man inte konsumera den inom kort måste den inte slängas. De behöver heller inte stå kylda, varken under transport, i butik eller hemma vilket kräver mindre energiåtgång.

Glas

Vissa av våra drycker fylls på glasflaskor. Glas går att återvinna hur många gånger som helst. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 % mindre energi jämfört med ny råvara. Drygt 90% av alla glasförpackningar återvinns av de svenska hushållen, enligt uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Andra förpackningar

Vi har även andra förpackningstyper som bag in box och pouch. Vi arbetar löpande med förpackningsoptimering, både vad gäller nya förpackningslösningar och vårt eget materialnyttjande i produktionen för att säkerställa en god återvinning.