Goda förpackningar

Materialåtervinningsbara förpackningar

Vi arbetar för att till 2030 uppnå 100% materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Kartongförpackningar

Vi vill göra det lätt för våra kunder och konsumenter att välja hållbara förpackningar.
Många av våra drycker fyller vi i Tetra Paks kartongförpackningar. En klimatsmart förpackning som till största delen är gjord på förnybar råvara och som sen blir till värdefull kartong i nya förpackningar. Pappersfibrer tål att återvinnas upp till 7 gånger och när fibern är utsliten kan den användas i biogasproduktion.

Den miljösmarta förpackningstekniken gör att innehållet kan bevaras lika gott i flera månader helt utan tillsatser, vilket i sin tur minskar matsvinnet – hinner man inte konsumera den inom kort måste den inte slängas. De behöver heller inte stå kylda, varken under transport, i butik eller hemma vilket kräver mindre energiåtgång.

Fastsittande korkar

För att minska plastförbrukningen och plastens inverkan på djur och natur har EU-antagit ett direktiv som kallas för Engångsplastdirektivet. Från och med juli 2024 måste alla plastkorkar sitta kvar på dryckesförpackningarna. Redan från januari 2024 kan du mötas av de nya korkarna på våra förpackningar. En av anledningarna till EU-direktivet, som berör de tio vanligaste skräpföremålen i naturen, är att nära 85% av skräpet i haven konstaterats vara just plast. Nästan hälften av detta har varit just engångsartiklar. Plastföremål är förödande för såväl djur som miljön och en stor andel plast har också varit svår att återvinna.  I förlängningen handlar det om att alla engångsartiklar, oavsett material, ska minskas ner på.

Korken på förpackningarna av Årets skörd, Naturligt God samt Fläder- och Rabarberdryck skruvas av precis som tidigare, men böjs sedan upp och åt sidan för att kunna hälla eller dricka ur förpackningen. Därefter skruvas de på igen.

På juiceförpackningarna, krämer och soppor samt Frukt & Bär Bowl lyfts korken rakt upp som ett lock, och trycks därefter endast på plats igen tills ett klick hörs.

 

Läs vanliga frågor och svar om våra korkar

Glas

Vissa av våra drycker fylls på glasflaskor. Glas går att återvinna hur många gånger som helst. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 % mindre energi jämfört med ny råvara. Drygt 90% av alla glasförpackningar återvinns av de svenska hushållen, enligt uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Andra förpackningar

Vi har även andra förpackningstyper som bag in box och pouch. Vi arbetar löpande med förpackningsoptimering, både vad gäller nya förpackningslösningar och vårt eget materialnyttjande i produktionen för att säkerställa en god återvinning.