Samarbeten för

Ett levande Österlen

Eftersom platsen vi befinner oss på tar stor plats i vårt hjärta vill vi ta hand om den. Vi vill att vår tillväxt ska levandegöra Österlen och möjliggöra att våra kollegor, leverantörer och deras familjer ska kunna fortsätta leva och bo här. Därför engagerar vi oss även i olika kulturella engagemang som bidrar till en levande och hållbar plats.


Lokala samarbeten