Vatten är en av våra viktigaste råvaror

Vi värnar om vattnet

Kiviks Musteri är unikt placerat i en naturnära miljö på Österlen alldeles vid Östersjöns strandkant, därför har det alltid varit en självklarhet för oss att värna om vattnet.

Effektivare vattenanvändning

Vi arbetar för att till 2030 öka effektiviteten på vår vattenanvändning.

Vår produktion

I Kivik använder vi lokalt grundvatten till vår produktion. Det vatten som använts i produktionen renas i vår egen biologiska reningsanläggning. Vattnet återförs sedan i ledningar till våra odlingar där träden droppbevattnas – ett gott kretslopp. Så har vi gjort i snart 30 år.
Under den kalla årstiden när träden inte kan ta upp vattnet, återförs det istället till Hanöbukten. För att säkerställa dess kvalitet görs dagligen olika prover och analyser samt externa undersökningar så att inte vattenlivet påverkas.