Hållbarhet och ansvar

Vi är ett svenskt familjeägt företag i 5:e generationen som befinner oss i en naturnära miljö med Hanöbukten, Nationalparken Stenshuvud och våra äppelodlingar som närmsta grannar. Helt omslutna av naturen kan vi inte annat än bry oss om den. Hållbarhet och ansvar är därför djupt förankrat i vårt arbete för att även framtida generationer ska kunna njuta av allt det fina och goda vi har runt oss.

Från jord till bord

Vi omfamnar hela värdekedjan från odling till förädling, produktion och försäljning. Våra äpplen odlas i samspel med naturen och träden är hållbarhetshjältar som både absorberar koldioxid och gynnar en biologisk mångfald. Våra produkter bevarar det naturligt goda och ger våra konsumenter möjlighet till hållbara val.

 

 

Tryggt och gott

Vi strävar ständigt efter att minska vårt resursutnyttjande och vår miljöpåverkan. Våra produkter, tjänster och produktion ska vara trygga och säkra, oavsett om det handlar om matsäkerhet, människa eller omgivning. Vi vill vara goda, både när det gäller smak och omtanke. Våra övergripande hållbarhetsmål omfattar därför såväl en god kvalitet och hälsa som specifika hållbarhetsmål i enlighet med Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest.

Ett gott kretslopp

I Kivik använder vi lokalt grundvatten i vår produktion och vårt produktionsvatten renas därefter i vårt eget biologiska reningsverk för att sedan återföras till våra odlingar genom droppbevattning. Så har vi gjort i över 30 år.