Allt började 1888…

Det var här i Kivik vid Stenshuvuds sluttningar, som det första fröet till Kiviks Musteri såddes 1888 när Henric Åkesson planterade de äppelträd som skulle komma att bli Sveriges första yrkesmässiga fruktodling. Han förstod då att de träd han planterade trivdes bra i den mineralrika och sandiga myllan på Österlen. Då lades grunden till familjeföretaget Kiviks Musteri.

1935 byggde vi ett musteri

Hitintills hade familjen framgångsrikt odlat och sålt sin frukt runt om i regionen. Året var 1935 när Henrics son Ivar kom på idén att starta ett musteri i fruktodlingen, ett småskaligt litet företag som skulle förädla äpplen till äppelmust. Nya marknader öppnades och snart föddes Äppelmust från Karakås Kiviks Musteri. Då maldes, pressades och fylldes den 100-gradiga musten på flaskor som korkades och etiketterades. Allt arbete gjordes för hand och äppelpressen bestod i en handdriven kvarn (idag pressar Kiviks Musteri åtta ton äpplen på två timmar!).

1950 kom tekniken

Företaget växte och när Ivars son Ingvar tog över 1950 köpte han mer mark och planterade ännu fler äppelträd. Musteriet började använda för den tiden moderna maskiner medan tappning, korkning och etikettering fortfarande gjordes för hand.

1969 började vi jäsa cider

I mitten av 1960-talet förvandlades det lilla musteriet till ett modernt industriföretag. 1969 kom cidertillverkningen igång och cider från Kivik blev snabbt populärt. En av våra första cidersorter, Kiviks Herrgårdscider, finns än idag. Vi installerade en koncentrat- och aromåtervinningsanläggning och nu kunde Kiviks Musteri, som enda företag i landet, tillverka äppeljuice hela året.

1973 Tetra Pak

På 70-talet installerades den första Tetra Brik maskinen.

1985 öppnar Musteributiken

I takt med att Kiviks Musteri växte, blev det också populärt att besöka oss. I slutet av 1980-talet öppnade Gunnel Åkesson, 3:e generationen, vår första lilla butik på Kiviks Musteri. 1996 grundades Äpplets Hus – ett kunskapshus med inspiration och information om allt som har med äpple att göra – historia, odling, skörd, forskning och förädling.

1988 hålls den första Äppelmarknaden

1988 togs importskyddet för utländsk frukt bort och det gjordes en kraftsamling för att skapa positiv uppmärksamhet kring svensk frukt. Ingvar var en av initiativtagarna till kampanjen “Svenska Äpplen 1988” och den 16 oktober 1988 ägde den allra första Äppelmarknaden rum, på torget i Kivik. 1985 var året då Kiviks Musteri utvecklade det första svenska mousserande vinet, Amadeus. Den pärlande drycken blev en succé och tre veckor efter premiären gick det inte att uppbringa en enda flaska på Systembolaget!

1999 generationsskifte

1999 skedde nästa generationsskifte på Kiviks Musteri. Syskonen Kristina Levinsson och Bengt Åkesson tog över stafettpinnen och ledningen för koncernen Kivik Holding. Fem år senare förvärvade man Åkesson Vin och ytterligare fem år senare lades också Kronovalls Vinslott till verksamheten inom koncernen. 2012 öppnades Stinas Café och lite senare öppnades också vår egen plantskola.

Företaget växer

Under 2010-talet växte företaget ännu mer. Solnäs Gård i Fjelie utanför Lund med tillhörande 20 ha fruktodling införlivades. Därmed mångdubblades vår äppelodling.
Vi är idag ett modernt industriföretag, men med en väldigt differentierad verksamhet, såsom våra besöksmål med mer än 250.000 besökare per år, restaurang Kärnhuset, Musteributiken, Äpplets Hus med visningsträdgårdar.
Men vi är också en av landets större äppelodlare med såväl ekologisk som traditionell odling.
Vår mångfald och vår trygga förankring i våra rötter och vår kärnverksamhet är vår styrka. Med denna stabila grund känner vi trygghet och tillförsikt inför framtiden.