En förpackning ger 10 liter färdigblandad dryck

Frukt- och bärdryck – koncentrat 1+9