En förpackning ger 10 liter färdigblandad dryck

Frukt- och bärdryckskoncentrat