Hälsa och välbefinnande

Bidra till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Hälsosammare sortiment

Vi vill bidra till en hälsosam livsstil genom, dels vår produktportfölj, och dels genom kunskapshöjning.
Information och märkning är alltid tydlig på våra produkter så att det blir enkelt att göra hälsosamma val. Vi utvecklar också produkter som främjar en hälsosam livsstil, tillgängliggör dessa till så många som möjligt och arbetar tillsammans med externa parter för mer kunskap och forskning.

Mindre tillsatt socker

Sockerreduktionen av våra produkter fortsätter, där produkterna gradvis får en lägre söthet och andelen nya produkter utan tillsatt socker ökar. Vi har flera drycker som endast innehåller 100% frukt  och utan något tillsatt socker, därmed bidrar vi till det rekommenderade dagliga intaget av frukt och grönt.

Vi välkomnar en fortsatt samhällsdebatt om matens innehåll och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter – vi vill göra produkter som både smakar gott och gör gott.