Minskat matsvinn

Minskat matsvinn

Vi arbetar för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn

Vår must

Vi gör must av äpplen som annars ingen skulle vilja köpa på grund av fel storlek, fel form eller skönhetsfläckar. Vi tar tillvara alla frukter. Så länge de smakar gott har de alltid en given plats i vår must. Så har vi gjort sedan 1935.

Vår produktion

Vi jobbar löpande med att mäta och effektivisera vår produktion för minskat avfall – hela vägen från råvaruhantering genom produktionen till avfall och återbruk. Skuttar och skal som blir kvar efter mustning blir till djurfoder. Processvatten renas och blir till bevattning av våra odlingar och slam från produktionen blir till biogas.

Förpackningar minskar matsvinnet

Tack vare Tetra Paks klimatsmarta förpackningsteknik förlängs produktens hållbarhet, helt utan tillsatser, i minst 6 månader. Hinner man inte konsumera den inom kort behöver den inte slängas. På så sätt minskar vi matsvinnet ända ut i konsumentled.