Nyttodjurparken på Kiviks Musteri

Hos oss i Kivik och på Solnäs gård kan man även besöka vår Nyttodjurpark, som är ett gränsöverskridande EU-projekt och samarbete mellan Kiviks Musteri, forskare på Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation.

Området är uppbyggt för att visa hur vi kan stötta biologisk mångfald genom att gynna miljön för nyttiga insekter, både i odlad mark men även i våra hemmaträdgårdar.

Genom projektet, som initierades av Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri och Lotta Fabricius Kristansen, projektledare på SLU, har forskare identifierat alltifrån hur nyttodjuren föredrar att bo, vilken mat de gillar, vilka arter som ökar och hur de samverkar. Det är för att visa på just detta som vi bjuder in besökarna att beskåda den annorlunda parken som visar att det varken behöver vara komplicerat eller kostsamt att främja miljön för insekterna; här ligger högar med stenar, kvistar, vilda blommor får växa fritt och döda träd blir insektshotell.

Tanken med parken är också att forskare ska kunna använda den för att forska om nyttodjur. För detta blir forskare ofta tilldelade pengar för att täcka tre års forskning. Att då starta från grunden med att bygga upp en park där forskningen ska kunna genomföras är i stort sett omöjligt, då inte mycket hinner hända på så kort tid. Därför är parken en fördelaktig tillgång, då den 2023 är inne på just sitt tredje år och djur och växter har börjat växa upp och hitta dit. Nyttodjurparken är helt enkelt en öppen plats för forskning, en kunskaps- och forskningsbas och en inspirationsplats för egna äppelodlare för att få idéer.

För egen del har vi parken som ett försök och vi har också gjort den på riktigt i större skala i vår odling Svinaberga i Kivik och mycket av tankarna i parken har vi redan implementerat i alla våra odlingar.

Nyttodjurparken

För privatpersoner och fritidsodlare handlar det om att vi vill visa upp hur små initiativ som krävs och att även mindre aktiviteter har en positiv inverkan på nyttodjuren och den biologiska mångfalden. Här visar vi att avklippta ris- och lövhögar som får ligga kvar, gamla trädstammar och ogräs är precis det som skapar gynnsamma förhållanden för nyttodjuren. Vi vill uppmana folk att i trädgårdarna komma bort från tanken att allt ska vara rent och snyggt. Det bästa man kan göra är att spara en bit av sin gräsmatta oklippt och låta naturen vara ifred. Ur den biologiska mångfaldens synviken är ogräs och igenväxt något positivt!  När det kommer till att främja den biologiska mångfalden i sin trädgård, brukar vi kort och gott uttrycka det som att: ”Vill du vara en miljöhjälte – gör ingenting!”

Nyttodjurparken är öppen med fri entré för besökare året om.

Nyttodjurparkerna är gjort med hjälp från EU interreg projektet Beespoke.

Nyttodjurparkerna är gjort med hjälp från EU interreg projektet Beespoke

Läs mer om biologisk mångfald