Våra värderingar

  En gemensam värderingsgrund är viktigt för oss alla inom Kiviks Musteri, och kan liknas vid en vägvisare för hur vi ska agera och bete oss mot varandra. 

  Tillsammans

  "Vi kan inte göra allt tillsammans, men tillsammans kan vi göra allt"
  Med tillsammans menar vi att vi får bättre resultat om vi använder hela vår kompetens och olika perspektiv, och att vi på så sätt blir bättre, starkare och gladare!

  Mod

  "Viljan att lyckas är större än rädslan att misslyckas"
  Med mod menar vi att följa med i omvärldens förändringar och tänka nytt och våga för att lyckas. Att prova nya idéer och läsa oss på vägen. Då utvecklas både vi och vårt företag.

  Ansvar

  "Det börjar med mig"
  Med ansvar menar vi att alla har en viktig roll för att helheten ska fungera och att våra handlingar och vårt agerande är viktiga för hela företagets framgång. Vi tänker inte bara utifrån våra egna arbetsuppgifter utan ser till hela kedjan och bidrar till att följa med i utvecklingen.

  Förebild

  "Gör andra bra"
  Som företag ska vi leda utvecklingen istället för att följa den och vi visar ödmjukhet för varandra. Med förebild menar vi att vi föregår med gott exempel genom att tillföra glädje i arbetsdagen genom att behandla varandra med respekt och att visa en positiv attityd till varandra och våra kunder.