Vår affärsidé

Vi förädlar främst frukt och bär och bevarar det naturligt goda och nyttiga

Vår vision

På Kiviks Musteri har vi ett genuint intresse för vår omvärld och vi inser att vårt arbete
har en social och miljömässig påverkan på vår omgivning, lokalt och globalt.  
Vårt mål är att göra bra affärer på ett bra sätt. Det är en förutsättning för att kunna
överleva och växa tillsammans med våra leverantörer, kunder och konsumenter.