Vår vision - Ett levande Österlen

Österlen är en fantastisk plats. Här mår man lite bättre och alla borde få uppleva den.
Om folk inte kan ta sig hit så vill vi komma till dem – och ge känslan av hur det är här.
Vi vill att vårt företags tillväxt och erbjudanden ska leveandegöra Österlen och möjliggöra att våra kollegor, leverantörer och deras familjer fortsatt ska kunna verka och bo här. Vårt engagemang utanför själva företaget, inom kultur, föreningsliv, miljö, turism och svensk livsmedelsindustri ska bidra till en levande plats.
Detta är anledningen till att vi finns, oavsett var vi finns.
 

Vår affärsidé

Vi förädlar främst frukt och bär och bevarar det naturligt goda och nyttiga.