God odling

Våra äppelodlingar är riktiga hjältar – bara genom att stå där binder de koldioxid och bidrar på så sätt till ett hållbart klimat.

Kiviks Musteri har 5 egna odlingar med mer än 100.000 träd och vi nyttjar enbart svenska äpplen i våra varumärkesprodukter av musttyp. Odlingarna är certifierade enligt KRAV ekologisk odling eller integrerad produktion (IP, Svensk sigill), vilket bl.a. innebär att man ska visa att man har ett problem i odlingen vid hjälp av monitorering innan man gör en åtgärd. 

Vi jobbar också aktivt för att öka biodiversiteten i odlingen. Detta görs i första hand genom att så in blommor i odlingen och ha lähäckar med olika växter.  Jordprover tas varje år för att se vilken näring som behövs och säkra att vi inte övergödslar. 

All beskärning och plockning sker för hand – och i rätt tid för att äpplet ska bibehålla optimal kvalitet