Kvalitet och produktsäkerhet


Kvalitet och produktsäkerhet är en självklar del av vårt arbete. Våra produkter, agerande och tjänster ska motsvara eller överträffa våra intressenters förväntningar. Vi arbetar aktivt för att försäkra oss om att produkterna är säkra och för att följa gällande lagstiftning i såväl producent- som försäljningsland.

Vi anställda är delansvariga för vårt säkringsarbete genom engagemang i hela förädlingsledet, från odling/inköp till färdig vara och försäljning/presentation.