Jordarter och jordhälsa

Jordhälsa refererar till hur jorden i odlingsområdet mår. Med hög biologisk mångfald kommer
ett levande ekosystem som gör jorden hälsosam och ger tillbaka i form av så kallade ekosystemtjänster, dvs processer och produkter som gynnar människor, växter och djur.

Man ser att jorden är frisk om den har god struktur, innehåller tillräckligt mycket näringsämnen för växterna och det finns stora mängder nyttodjur och endast små mängder växtpatogener (sjukdomsalstrare). Dessutom måste jorden kunna hushålla bra med vatten. En stor mängd daggmaskar i jorden är ofta ett tecken på en välmående jord.