Försäljning

Sven Ask

Försäljningschef
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 719 02

Sara Emanuelsson

KAM-chef
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 86

Joachim Hultberg

Säljchef DVH
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 88

Anders Östlin

Säljchef Foodservice
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 85

Robert Ranieli

KAM Foodservice - Privata affärer
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 30

Malin Strömberg

KAM Anbud
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 27

Daniel Hansson

KAM DVH
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 38

Jonas Mattsson

KAM SVH
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 35

Säljkår

Christian Lejemark

Västra Sverige
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 25

Marcus Kallin

Södra Stockholm
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 31

Sussie Karlsson

Norra Stockholm
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 84

Bengt Carlsson

Sydost
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 89

Mikael Wigö

Skåne
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 23

Björn Bringeland

Västra Götaland
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 32

Lars Hagnestad

Södra Norrland
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 22

Mathias Thyni

Norra Norrland
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 20

Henrik Pettersson

Mälardalen
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 17 26

Mikael Nilsson

Östergötland
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 121 55

Perra Haglund

Värmland
E-post: Förnamn.Efternamn@kiviksmusteri.se
Mobil: 0414 40 18 39