Från noga utvalda sorter och odlingar

Våra finaste – must och cider

Vissa äppelsorter är extra bra att göra riktigt god must och cider på, exempelvis Cox Orange, Hollsteiner Cox, gul Gravenstein, röd Gravenstein, Ingrid Marie och Belle de Boskoop. Därför har vi tagit fram ett sortiment av muster och cidrar gjorda på dessa äppelsorter.

Mustens och ciderns smak påverkas också av vilken odling äpplena kommer ifrån. Platsen, jorden och vädret sätter sin karaktär på äpplenas smak. Därför har vi även tagit fram odlingsspecifika muster och cidrar från där äppelsorterna mognar gynnsammast. Där de olika äppelsorterna tillsammans bidrar till en smakbild större än de själva förmår. Där varje pressning blir en unik och mångfacetterad cuvée.

Våra finaste – must och cider tillverkas i små volymer och säljs under begränsad tid.

Gjorda på utvalda äppelsorter

 

Gjorda på äpplen från våra finaste odlingar

Våra odlingar

– ALLA ÄR OLIKA

Våra odlingar har olika egenskaper och karaktär. Vissa har äldre träd, andra är modernare och yngre. Vissa har ett specifikt klimat, andra har unika äppelsorter.

Läs mer