Hjälp fler att få tillgång till rent vatten

Nästan var tionde människa på jorden har inte tillgång till rent vatten.

Hjälp fler att få tillgång till rent vatten

Nästan var tionde människa på jorden har inte tillgång till rent vatten.

Hjälp fler att få tillgång till rent vatten

Nästan var tionde människa på jorden har inte tillgång till rent vatten.

Blanda och ge. Bidra du också!

Kiviks Musteri är stolt partner till WaterAid. När du köper Kiviks Musteris koncentrerade frukt- och bärdrycker är du med och stödjer organisationen WaterAid. En del av försäljningen från dessa produkter går till WaterAids viktiga arbete att hjälpa världens fattigaste att få tillgång till rent vatten. Under 2018 bidrog kampanjen till att 2 500 människor får möjlighet till rent vatten. Välj våra produkter så är du med och bidrar - Blanda & Ge, helt enkelt!

Vill du stödja ännu mer? Klicka här för att enkelt bidra. Din gåva förändrar liv.

 

Vatten, en mänsklig rättighet

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten. Det leder till att människor tvingas dricka smutsigt vatten, något som är förenat med livsfara. Många sjukdomar sprids genom smutsigt vatten. Varje dag dör runt 800 barn under fem års ålder av sjukdomar som de har drabbats av på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Deras vision är en värld där alla, överallt, har rent vatten, sanitet och hygien.

Läs mer om WaterAid och deras arbete på www.wateraid.org