Svenska Musterier är en ideell sammanslutning av musterier och mustaktörer som bildades 2014. Föreningen vill lyfta fram musterinäringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och stärka dess profil i Sverige.
    Svenska Musterier är öppet för hela landets stora och små musterier och aktörer som tillverkar, marknadsför eller har anknytning till svensk must och musterinäringen.
    Läs mer på http://svenskamusterier.se/