Ett renare Östersjön

Kiviks Musteri ligger på en vacker plats på Österlen alldeles invid havet. Här har vårt familjeföretag funnits i fem generationer, ända sedan 1888 då vi planterade de första äppelträden. Vi vill att även framtida generationer ska kunna leva och verka här, därför är det en självklarhet för oss att arbeta hållbart och ta hand om naturen som omsluter oss.

Vårt vatten

Att ligga så havsnära och dessutom invid en Nationalpark ställer höga krav på oss - vilket vi uppskattar! Ett av FN:s miljömål är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Detta är också vårt mål och något vi dagligen arbetar med. Vatten är världens viktigaste råvara och vi nyttjar det ansvarsfullt i vår verksamhet. Ständiga förbättringar gör att vi dessutom hela tiden blir effektivare i vår vattenanvändning. Vi har exempelvis egna vattenkällor och har investerat i ett eget biologiskt reningsverk som renar vårt processvatten. Detta återförs sedan till våra äppelodlingar via droppbevattning. Likt ett eget kretslopp.
Vår vision är Ett levande Österlen. Det innefattar även naturen vi lever i och havet som omgärdar oss. Därför deltar vi i, och stödjer flera kunskapsprojekt och nätverk kopplade till Östersjön och Hanöbukten, bl.a Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och Samverkan Hanöbukten i deras arbete för ett renare Östersjön.

 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Östersjön lider av övergödning som läcker ut i vårt hav. För att minska problemet kan man utnyttja vass i våtmarker och diken som suger upp överskottet innan det når ut till havet. Vassen kan sen skördas och återanvändas till djurfoder. Detta arbetar forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet med.
Vi stödjer deras projekt Vildvass, som syftar till att hitta metoder för att minska jordbrukets påverkan på Östersjöns vattenkvalitet och därmed bidra till ett renare Östersjön. 
Läs mer om projektet här

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Övergödningen av Östersjön gör att fiskarna lever i en utsatt miljö. För att minska problemet kan man återskapa våtmarker som binder näringsämnen och därmed minskar överskottet som läcker ut i Östersjön. Våtmarkerna blir dessutom populära tillhåll för gäddor att leka och föröka sig i innan de simmar vidare ut i Östersjön. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund anlägger dessa "Gäddfabriker" för mer fisk och ett friskare Östersjön.
Vi stödjer deras projekt att förbättra Östersjöns vattenkvalitet och bidra till ett renare Östersjön.
Läs mer om projektet här

 

Samverkan Hanöbukten

Den ideella föreningen Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten är en paraplyorganisation med representanter från lokala företag, kommuner, universitet, föreningar, myndigheter och lokalt boende som arbetar för att skapa en långsiktig hållbarhet för Hanöbukten. Genom samverkan och nätverkande vill de inspirera till olika miljöinsatser i och längs Hanöbukten.
Vi stödjer dem i deras arbete och engagemang att sprida kunskap och få fler att stödja miljöarbetet i Hanöbukten.
Läs mer om arbetet här