Integritetspolicy

  1. Bakgrund

  Kiviks Musteri värnar om din personliga integritet. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t.ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi ber dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

  2. Personuppgiftsansvarig

  Kiviks Musteri AB, org.nr 556137-3076, med adress Äsperöd Karakås, 277 35 KIVIK, info@kiviksmusteri.se, 0414-71900, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter enligt denna policy.
  Om du har några frågor kring integritets- och dataskydd eller vår policy är du varmt välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast genom att skicka e-post till info@kiviksmusteri.se.

  3.  Vem omfattas av integritetspolicyn?

   Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra existerande och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners (”aktörer”) samt kontaktpersoner, representanter, verklig huvudman och andra fysiska personer knutna till nämnda aktörer (”kontaktpersoner”), arbetssökande, besökare på vår hemsida, prenumeranter till våra marknadsutskick samt övriga som på något sätt interagerar med oss.

   4. Hur samlar vi in personuppgifter?

  4.1 Information från dig

  Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt eller indirekt från dig på olika sätt, både online och off-line. Det kan till exempel vara 

  (a)      när du efterfrågar eller köper våra produkter,

  (b)     när vi i övrigt ingår, administrerar eller utför avtal,

  (c)      när du söker jobb eller på annat sätt anmäler intresse för jobb hos oss,

  (d)     när vi träffas vid möten, evenemang, seminarier, mässor, etc.,

  (e)      när du registrerar dig som mottagare av vårt nyhetsbrev i Kundklubben Kiviks Vänner,

  (f)       när du deltar och registrerar dig för att delta i våra evenemang, tävlingar och andra aktiviteter

  (g)      när du interagerar på våra sociala medier eller besöker vår hemsida,

  (h)     när du deltar i våra undersökningar,

  (i)       när du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller personligen, eller

  (j)       när du på något annat sätt interagerar med oss.

  4.2        Information från andra källor

  Vi kan även komma att samla in personuppgifter från följande källor:

  (a)      adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, 

  (b)     uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag,

  (c)      marknadsförings- och säljaktivitetsbolag, samt

  (d)     dina referenser och av rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekrytering.

   5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig kan vara:

  (a)      Identitetsinformation,såsom personnummer, födelsedatum, namn, initialer, signatur, kopia av pass eller annan identitetshandling, etc.

  (b)     Kontaktinformation, såväl personlig som professionell, såsom postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, arbetsgivare, yrkesroll, arbetsplats, uppgift om kontaktperson hos oss, etc.

  (c)      Köpinformation, såsom uppgifter om och beskrivning av köpta produkter och tjänster, faktura- och leveransadress, köptid, köpställe, leveransalternativ, eventuellt fel eller andra klagomål, köphistorik etc.,

  (d)     Faktureringsinformation, såsom val av betalningsmetod, kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, fakturaadress, referensperson och annan faktureringsinformation, faktureringshistorik, kontouppgifter och annan betalningsinformation, betalningshistorik, betalningspåminnelser, etc.

  (e)      Merit- och rekryteringsuppgifter, dvs. information om sökt tjänst och tjänst av intresse, information i personligt brev, CV samt ingivna meriter och övriga handlingar, information lämnad av referenser, testvärden, anteckningar och summeringar från intervjuer och samtal under rekryteringsförfarandet samt summeringar och analyser kring dig av rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringen, etc.

  (f)       System- och enhetsinformation, t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsare, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, responstid, nedladdningsfel, din geografiska placering, etc.

  (g)      Trafik- och användningsinformation, till exempel vilka länkar du klickar på och när, adressen till webbplatsen som du anlände från, vilka nyhetsbrev du tagit emot och öppnat, etc.

  Därutöver kan vi komma att behandla andra kategorier av personuppgifter som vi samlar in i samband med fullgörandet av avtal beroende på vad avtalet, utifrån dess natur, aktualiserar innebär eller som ingås av dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson.

  Vi behandlar endast ditt personnummer om och i den utsträckning det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

   6.          Vad gör vi med din information och hur länge sparar vi den?

  6.1        Ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och rättslig grund

  Här nedan har vi sammanställt våra olika ändamål med vår behandling av dina personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som respektive behandling avser, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter:

  Ändamål

  Personuppgifter

  Laglig grund

  Bevarandetid

  Kunder och försäljning

  För att lämna offerter avseende våra varor samt för att kunna hantera beställning och köp

   

  T.ex. för att upprätta, utvärdera och erbjuda offerter avseende våra varor, för att tillse leverans av de varor du beställt, utföra identifikation och ålderkontroll, hantera din betalning (inklusive analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från [namn]), adresskontroll mot [namn]

   

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

  Kreditupplysningar från Kreditupplysningsföretag

   

  Övriga uppgifter som

  lämnas av dig eller den kund för vilken du är kontaktperson

  Om till dig personligen:

  Fullgörande av avtal med dig (i de fall ett sådant föreligger) alternativt vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal kan ingås

   

  Om till en aktör som du är kontaktperson för:

  Berättigat intresse

   

   

   

  Till dess att offerten har nekats, eller om den antas, till dess att köpet (inklusive leverans och betalning) har genomförts samt för en tid om 3 år därefter för att kunna hantera reklamations och garantiärenden eller för den längre tid som är nödvändig för att hantera ärendet.

   

  Därefter sparas nödvändiga uppgifter i tio år, för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring

  För att kunna hantera kundserviceärenden

   

  T ex för att identifiera och kommunicera med dig och besvara dina frågor och utred eventuella klagomål samt i övrigt hantera reklamations- och garantiärenden samt ångerrättsfrågor

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

   

  Övriga uppgifter som

  lämnas av dig eller den kund för vilken du är kontaktperson

   

  Berättigat intresse

  Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

  Faktureringsändamål och kundfordringsindrivning

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

  Om du är vår kund:

  Uppfylla vårt avtal med dig

   

  Om du är en kontaktperson för vår kund:

  Berättigat intresse

  Tills vidare under vårt avtalsförhållande och därefter så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtal.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

  Utveckling och analys av vår verksamhet
  T.ex. för att genomföra affärs- och metodutveckling, bransch- och marknadsanalys samt ta fram statistik och sköta riskhantering.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

  Berättigat intresse

  Tills vidare under vårt avtalsförhållande och därefter så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtal.

   

  Därefter sparas uppgifterna under en tid om upp till ett år från dagen för avtalets slutförande.

  Arbetssökande

  Hantera rekryteringsprocessen

  T.ex. för att (i) samla in, administrera och bedöma din ansökan jämfört med vår sökta profil, (ii) bedöma och utvärdera din lämplighet för anställning hos oss, (iii) bekräfta din identitet och verifiera dina uppgifter som du lämnat till oss, (iv) kommunicera med dig, etc.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Merit- och rekryteringsuppgifter

  Vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal kan ingås

  Tills vidare under rekryteringsprocessen.

   

  Därefter sparas nödvändiga uppgifter upp till tio år, så länge du eller en tredje part, såsom ett fackförbund, kan vidta rättsliga åtgärder gentemot oss med anledning av rekryteringsförfarandet.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också under sju år för att följa lagstadgade lagringstider avseende bokföring.

  Genomföra referenstagning samt utföra bakgrundskontroller och tester

  T.ex. för att kontakta dina uppgivna referenser samt för att bekräfta dina lämnade uppgifter, komplettera underlaget för vår bedömning och utvärdera din lämplighet för anställning hos oss samt genomföra tester som är relevanta för den sökta anställningen.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Merit- och rekryteringsuppgifter

  Berättigat intresse

   

  Från tid till annan kan vi komma att utföra tester och kontroller samt be om kreditupplysning där vi kommer att be om ditt samtycke till vår behandling

  Om den lagliga grunden är berättigat intresse

  Tills vidare under rekryteringsprocessen.

   

  Därefter sparas nödvändiga uppgifter upp till tio år, så länge du eller en tredje part, såsom ett fackförbund, kan vidta rättsliga åtgärder gentemot oss med anledning av rekryteringsförfarandet.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också under sju år för att följa lagstadgade lagringstider avseende bokföring.

   

  Om den legala grunden är ditt samtycke

  Tills vidare under rekryteringsprocessen, så länge som vi har ditt samtycke.

  Spara för framtida rekrytering

  T.ex. för att kunna kontakta dig och erbjuda anställning hos oss om behov skulle uppstå.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Merit- och rekryteringsuppgifter

  Samtycke

  Två år efter lämnat samtycke eller tills samtycket dessförinnan återkallas.

  Övriga behandlingar

  Interagera med dig och den aktör för vilken du är kontaktperson
  T.ex. för att etablera, administrera, vidmakthålla och utveckla relationen med dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson, att kunna besvara frågor eller övrig korrespondens ifrån dig, eller vidta åtgärder med anledning av korrespondens från dig.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Övriga uppgifter som lämnas av dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson

  Om du är en avtalspart:

  Uppfylla vårt avtal med dig

   

  I övrigt:

  Berättigat intresse

  Om du är en avtalspart:

  Tills vidare under vårt avtalsförhållande och därefter så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtalsförhållande.

   

  I övrigt:

  Till dess åtgärd med anledning av din korrespondens har vidtagits. Därefter kan din korrespondens komma att sparas under ytterligare tid, beroende på korrespondensens innehåll.

  Hantera vårt avtalsförhållande och utföra vårt avtal

  T.ex. för att uppfylla och utöva våra skyldigheter respektive tillvarata våra rättigheter som följer av avtalsförhållandet med dig eller med en aktör som du är kontaktperson för samt för att administrera vårt förhållande till dig eller sådan aktör, så som att hantera beställning, fakturering och betalning etc.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

   

  Uppgifter avseende vårt avtalsförhållande

   

  Övriga uppgifter som lämnas av dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson

  Om du är vår avtalspart:
  Uppfylla vårt avtal med dig

  Om du är en kontaktperson för vår avtalspart:

  Berättigat intresse

  Tills vidare under vårt avtalsförhållande och därefter så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtalsförhållande.

   

  Därefter sparas nödvändiga uppgifter i tio år, för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk.

   

  Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

  Tillhandahålla och optimera vår webbplats www.kiviksmusteri.se

  T.ex. för att med hjälp av cookies hantera webbplatsen och din tillgång till den, optimera din användning och upplevelse av webbplatsen och säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig.

  Kontaktinformation

   

  System- och enhetsinformation

   

  Trafik- och användningsinformation

  Samtycke

   

   

  Så länge som vi har ditt samtycke. Vi kommer löpande att förnya ditt samtycke efter skälig tid.

   

  Se även avsnittet om cookies för mer information.

  Marknadsföring
  T.ex. för att hantera din prenumeration av våra marknadsföringsutskick i Kundklubben Kiviks Vänner (såsom nyhetsbrev och inbjudningar till events), upprätthålla ett register över personer som avanmält sig från våra utskick, utföra utskick till dig, följa upp inbjudningar och utskick genom statistisk bearbetning samt i övrigt kommunicera relevant information om oss, våra produkter och våra verksamhetsområden till dig, administrera genomförandet av event (inklusive att ordna relevant mat och dryck) med dig som deltagare. Lämna och administrera erbjudande till dig.

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

  Köpinformation

   

  Uppgifter om deltagande i event

   

  Uppgifter om särskilda matpreferenser

  Berättigat intresse

   

  Från tid till annan kan vi komma att utföra marknadsföringsåtgärder där vi kommer att be om ditt samtycke till vår behandling

  Om den lagliga grunden är berättigat intresse

  Tillsvidare till dess att du meddelat att du inte längre vill ta del av marknadsföring från oss, t.ex. genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

   

  Om den lagliga grunden är samtycke

  Så länge som vi har ditt samtycke. Vi kommer löpande att förnya ditt samtycke efter skälig tid.

   

  Särskilt om uppgifter om särskilda matpreferenser

  Sådana uppgifter raderas så snart aktuellt event genomförts.

   

  Särskilt om uppgifter i register över personer som avanmält sig från våra utskick

  Nödvändiga uppgifter (namn och e-postadress) för att upprätthålla ett sådant register sparas utan begränsning i tiden.

   

  Följa tillämplig lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser

  T.ex. för nödvändig hantering för att efterleva förpliktelser som följer av lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (så som regler om penningtvätt, bokföringslagar, skattelagstiftning etc.)

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

   

  Uppgifter avseende vårt avtalsförhållande (om tillämpligt)

   

  Övriga uppgifter som lämnas av dig eller den aktör för vilken du är kontaktperson

  Rättslig förpliktelse

  Om det finns ett avtalsförhållande

  Tills vidare under pågående avtalsförhållande och därefter så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtalsförhållande.

   

  Generellt

  Tills vidare under den bevarandetid som stadgas i respektive tillämplig rättslig förpliktelse.

   

  Därefter sparas nödvändiga uppgifter i tio år för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk.

  Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

  För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

   

  T.ex för att anpassa våra produkter.

   

  Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognosticera inköp, lager och leverenaser).

   

  Ta fram underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

   

  Ta fram underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv (t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser),

   

  Ge våra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment,

   

  Få fram underlag i syfte att planera ny- eller avetableringar av butiker eller lager.

   

  Identitetsinformation

   

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  System- och enhetsinformation

   

  Trafik och användningsinformation

   

  Korrespondens och feedback avseende våra produkter

  Berättigat intresse

  Från insamlandet och för en tid om 3 år därefter.

  Hantera fusioner, omstruktureringar och överlåtelser
  För att underlätta förhandlingar om att genomföra fusion, omstrukturering, aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse som avser någon del av vår verksamhet etc.

  Identitetsinformation

  Kontaktinformation

   

  Köpinformation

   

  Faktureringsinformation

   

  Uppgifter avseende vårt avtalsförhållande (om tillämpligt)

  Berättigat intresse

  Generellt

  Tills vidare under vårt avtalsförhållande och så länge som det finns några utestående rättigheter eller skyldigheter som följer av vårt avtalsförhållande.

   

  6.2        Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter till oss?

  Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss förutom när så följer av lag. Men om du väljer att inte göra det eller begränsar vår rätt att behandla dina uppgifter kan det medföra att vi inte kan ingå avtal med dig, inte kan behandla din ansökan om jobb hos oss, inte uppfylla ett avtal vi har med dig, inte kan skicka nyhetsbrev eller seminarieinbjudan till dig etc.

  6.3        Vilka är våra berättigade intressen?

  6.3.1    Vi kan komma att behandla vissa av dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen motsvarar de ändamål för vilket respektive behandling sker.

  6.3.2    När vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen utför vi ett balanstest, en riskavvägning, där vi beaktar hur behandlingen påverkar dig (både positivt och negativt) och dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Våra legitima intressen, såsom affärsintressen, kommersiella intressen och arbetsgivarintressen, väger inte automatiskt tyngre än dina intressen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för behandlingar där konsekvenserna för dig väger tyngre än våra intressen (såvida vi inte har fått ditt samtycke eller enligt lag måste eller har rätt att utföra behandlingen).

  6.3.3    Vi anser inte att vår behandling av dina personuppgifter är till din nackdel. Vi använder din information endast på sätt som du kan förstå och rimligen förvänta dig och som har en minimal påverkan på din integritet eller där det finns en övertygande motivering för behandlingen.

  6.3.4    Du har rätt att invända mot behandling som baseras på våra berättigade intressen. Om du vill invända mot en behandling, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till info@kiviksmusteri.se.

  6.4        Om du inte vill ta del av marknadsföring från oss

  6.4.1    Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsutskick (såsom nyhetsbrev och inbjudningar till events) samt i övrigt kommunicera relevant information om oss, våra tjänster och våra verksamhetsområden till dig.

  6.4.2    Om du inte vill ta emot sådan marknadsföring, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till info@kiviksmusteri.se. Om du inte vill ta del av våra epostutskick kan du också använda avregistreringslänken som du hittar i samtliga våra epostutskick.

  6.5        Hur du återkallar ditt samtycke

  6.5.1    En del av vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Du har rätt att när du vill återkalla ditt samtycke till den del av vår behandling som baseras på ditt samtycke. Om du vill utnyttja denna rätt och återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till info@kiviksmusteri.se.

  6.5.2    Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som vi utfört baserat på ditt samtycke innan detta återkallas.

  6.6        Cookies

  6.6.1   Vi kan, med ditt samtycke, komma att använda cookies när du använder vår webbplats www.kiviksmusteri.se för att optimera din upplevelse. Vi kommer att informera dig om vilka cookies vi från tid till annan använder när vi inhämtar ditt samtycke på vår webbplats.

  6.6.2   Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

  6.6.3    Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster och funktioner på hemsidan kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

  7.          Delning eller överföring av din information

  7.1        Vilka kan vi komma att lämna ut din information till?

  7.1.1    Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till utvalda tredje parter i enlighet med vad som sägs nedan. Vid ett utlämnande vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Alla tredje parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal med föreskrift bl.a. om att sådan tredje part ska följa våra instruktioner, vidta de åtgärder vi anser nödvändiga, iaktta tystnadsplikt samt respektera denna Integritetspolicy.

  Vår personal

  7.1.2    Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till någon av våra anställda i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Vår personal behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som redogjorts för i denna policy samt i enlighet med våra interna instruktioner. All personal lyder under tystnadsplikt.

  Rådgivare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter

  7.1.3    Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till våra försäkringsgivare, rådgivare, agenter, återförsäljare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Således kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part som utför tjänster åt oss, t.ex. tillhandahållande, hosting eller underhåll av IT-system, bokföring, teknisk support, marknadsföring, tester, undersökningar, rekryteringsstöd etc.

  Andra

  7.1.4    Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter:

  (a)      i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstols lagakraftvunna avgörande;

  (b)     i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;

  (c)      för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

  Avyttring

  7.1.5    Om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna nödvändiga personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om vi eller en väsentligen del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan nödvändiga personuppgifter komma att lämnas ut till en sådan förvärvare.

  Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

  7.1.6    Vi kan även dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta betyder att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

  (a)        statliga myndigheter (t.ex. polisen och skatteverket),

  (b)        företag som tar hand om allmänna varutransporter (t.ex. logistikföretag och speditörer), eller

  (c)        företag som erbjuder betallösningar.


  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy.

  Vid ett utlämnande vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Alla tredje parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal med föreskrift bl.a. om att sådan tredje part ska följa våra instruktioner, vidta de åtgärder vi anser nödvändiga, iaktta tystnadsplikt samt respektera denna integritetspolicy.

   8. Hur skyddar vi din information?

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Vi har antagit en IT-policy som gäller för all vår personal och som reglerar hur vi använder våra informationssystem. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med från tid till annan gällande personuppgifts- och dataskyddslagstiftning.

   9. Var behandlar vi din information?

  Vårt mål är att behandla all din information inom EU/EES. I vissa situationer kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas av en leverantör, underleverantör eller annan samarbetspartner med säte i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring och behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

  Om du vill ha information om vår överföring kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i vår policy.

  10.  Dina rättigheter

  10.1  Rätt till tillgång och till information

  10.1.1   Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

  10.1.2  Vi kommer att tillhandahålla en kopia (ett registerutdrag) av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader. Om du gör begäran i elektronisk form kommer vi att tillhandahålla informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat. 

  10.2 Rätt till rättelse

  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Du har också rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter.

  10.3     Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

  10.3.1  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om:

  (a)      uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlats för,

  (b)     behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke (och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen),

  (c)      behandlingen baseras på vårt berättigade intresse och du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl som väger tyngre,

  (d)     uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller

  (e)      uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, etc.

  10.3.2

  Det kan finnas orsaker som gör att vi inte omedelbart kan radera samtliga uppgifter om dig. Vår fortsatta behandling av dina uppgifter kan bl.a. vara nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av dina personuppgifter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. I sådant fall blockerar vi den information som inte omedelbart kunnat raderas från att kunna användas till andra syften än de som motiverat att uppgifterna inte omedelbart kunnat raderas.

  10.4     Rätt till begränsning av behandling

  10.4.1 
   Du har rätt att i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att dina uppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

  10.4.2    Rätten till begränsning gäller bland annat när du bestritt dina uppgifters korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta, och när du invänt mot behandling som vi baserat på våra berättigade intressen, i väntan på kontroll av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina. 

  10.5     Rätt till dataportabilitet

  10.5.1 
   Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format. Du har rätt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.

  10.5.2    Om förutsättningarna för dataportabilitet i övrigt är uppfyllda har du rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

  10.6     Rätt att göra invändningar

  10.6.1
  Du har i vissa fall rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter, inbegripet profilering, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

  10.6.2 Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

  10.7     Rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering)

  Du har rätt att, med vissa undantag, inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

  10.8     Klagomål

  Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

  10.9     Utnyttja dina rättigheter

  Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@kiviksmusteri.se. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

  Här hittar du även ovan som pdf



  Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018