Hållbarhet och ansvar

Det du äter och dricker ska vara naturligt och varsamt förädlat. Det ändrar vi aldrig på.  
Kiviks Musteri AB skall vara ett miljöanpassat företag som förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning. Kiviks Musteri i Kivik är certifierat enligt ISO 14001 och vår miljöpolicy sätter ramarna för vårt miljöarbete.   

Hållbarhet och ansvar

Hållbarhet och ansvar är djupt förankrat i Kiviks Musteri ABs arbete såsom ett familjeföretag sprunget ur en naturnära miljö. Vi tar ansvar för nuvarande och kommande generationer, både i närområdet och globalt.

Miljöansvar är en grundförutsättning, med bas i lagar och övriga bindande krav, och där förbättringsarbete en drivkraft för hållbar utveckling. Vi strävar efter minskat resursutnyttjande och miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med våra betydande miljöaspekter – vattenhantering, produktspill och transporter– genom övervakning och analyser, där alla anställda är delaktiga i resultatet genom sitt agerande och inställning.

Vårt ansvar omfattar även våra kontaktytor lokalt och globalt. Lokalt tar vi ett aktivt samhällsansvar genom långsiktiga och kortsiktiga insatser. Vi säkerställer ett etiskt agerande och gemensamt förhållningssätt internt genom våra värderingar och riktdokument. På samma sätt vidareförmedlar vi våra krav på ett socialt och hållbart leverantörsarbete genom vår uppförandekod för leverantörer.

Ekologisk odling för framtiden

Kiviks Musteri startade nyligen har en modern ekologisk industriodling. Detta gör vi för att skapa en permanent råvarutillgång och för att i framtiden kunna garantera smaken i företagets premiumprodukter.  

Ett antal äppelsorter har valts ut för att passa smaken i våra olika äppelmuster och färskpressade juicer. Vi odlar bland annat Rubinola, Holsteiner Cox och Blenheim Orange.

Våra råvaror

Kiviks Musteri arbetar ständigt med att få fram den allra bästa råvaran med äpplet i centrum. Vi arbetar nära fruktodlarna och arbetar här med att skräddarsy industriella odlingar för att få fram äpplen av hög kvalitet och med rätt smak, exempelvis till Årets Skörd Äppelmust, som produceras av enbart svenska äpplen av bästa kvalitet. 

Vi försöker så långt det är möjligt att använda oss av IP-odlad frukt (integrerad produktion).
IP-odlare arbetar aktivt för bland annat miljöförbättringar och att produktionen ska ske på ett resurseffektivt sätt.
Kraven på bra råvaror gäller för alla de frukter och bär vi arbetar med. 

Vårt kretslopp

Kretsloppsprincipen är grunden för allt vårt miljöarbete – från råvaror,
via förädling och produktion till förpackningar och transport. 

Vår produktion, som är en krävande processindustri, ser vi ständigt över. 
Kemikalie- och avfallshanteringen kräver även de konstant miljööversyn. 

Processvattnet återanvänds för bevattning av omgivande odlingar. 
Skal, kärnor och andra fruktrester lämnas till våra grannbönder.

Klicka här för att se vårt goda kretslopp!