En miljö att värna om

På Kiviks Musteri har vi ett genuint intresse för vår bygd. De fruktodlingar vi ärvt av våra förfäder
vårdar vi varsamt, för att en dag kunna överlämna dem till nästa generation.  

Vår produktion och all vår verksamhet ska självklart påverka miljön så lite som möjligt,
i allt från råvaruhantering till färdig förpackning

Kretsloppsprincipen och tanken om alla råvarors spårbarhet är viktiga grundstenar för oss, liksom
närodlat och ekologiskt. Det du dricker och äter ska helt enkelt vara naturligt och varsamt förädlat.