Medlemsvillkor och integritetspolicy


För att bli medlem måste du ha fyllt 25 år (eftersom vi även skriver i vår medlemstidning om alkoholhaltiga drycker). När du blir medlem i Kiviks Vänner lagras de uppgifter du lämnar på din anmälan i vår kunddatabas. Kiviks Musteri AB, Karakåsvägen 45, 277 35 Org.nr 556137-3076, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du blir medlem i Kiviks Vänner.

När du ansöker om medlemskap i Kiviks Vänner, godkänner du lagringen av dina uppgifter enligt ovan. Samtycke av villkoren anses även ske när du identifierar dig genom ditt Kiviks Vänner-kort när du besöker Kiviks Musteri eller Solnäs Gård, vid nyttjande av medlemserbjudande. Vi är skyldiga att säkerställa att alla personuppgifter som lagras av Kiviks Musteri AB gällande kundklubben Kiviks Vänner på ett tillfredsställande sätt skyddas enligt gällande lagstiftning. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller om du av annan anledning så önskar, har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill ha vår medlemstidning via e-post eller avsluta ditt medlemskap så är du välkommen att kontakta oss på kiviksvanner@kiviksmusteri.se

Vi har rätt att dra in eller avsluta ditt medlemskap i Kiviks Vänner om vi finner det skäligt vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster. För att bibehålla god kvalitet på vårt dataregister och följa lagstiftning avseende hantering av personuppgifter kan vi avsluta ditt Kiviks Vänner-medlemskonto och radera all personlig information då ditt medlemskap har varit inaktivt under en period av mer än 5 år.