Sponsring

  Varje dag får Kiviks Musteri ett flertal förfrågningar om sponsring. Vi vill gärna sponsra så många som möjligt men har av naturliga skäl begränsade möjligheter att göra detta. Vi har därför valt att prioritera föreningar, projekt, event och ändamål som ligger i linje med vår vision och våra kärnvärden. 
  Vi finns idag på tre platser i Sverige och vill framförallt göra gott på de orter vi verkar. Därför stöttar vi i första hand föreningar och aktiviteter runt orterna Kivik, Lund och Stenhamra.

  Vår vision

  Ett levande Österlen

  Våra kärnvärden

  Äkta, Hantverk, Familj, Nära och Kunskap

  Riktlinjer för sponsring

  • Vi sponsrar inte enskilda individer, enskilda lag inom en förening, politiska och religiösa evenemang eller andra projekt där anknytningen mellan föreningen och Kiviks Musteri saknas eller är otydlig
  • All sponsring ska stärka Kiviks Musteri och sätta våra produkter i ett positivt sammanhang
  • Kiviks Musteri sponsrar breda, folkliga aktiviteter som tilltalar många och olika människor
  • Vi engagerar oss inom såväl mat och dryck, kultur och välbefinnande som natur- och utomhusverksamhet
  • Vi prioriterar verksamheter där barn och ungdomar uppmuntras och stöttas
  • Vi föredrar samarbete framför ren sponsring
  • Samarbetet ska vara till nytta och glädje för båda parter
  • All sponsring baseras på skrivna avtal
  • Förutom allmän goodwill vill vi dessutom att sponsringssamarbetet ska innehålla tydliga mervärden för Kiviks Musteri genom exempelvis exponering.

  Stämmer din aktivitet eller din förening överens med riktlinjerna ovan är du varmt välkommen att skicka in en sponsringsförfrågan till sponsring@kiviksmusteri.se

  Gåvor

  Utöver Kiviks Musteris sponsringssamarbeten, väljer vi varje år ut ett eller flera ändamål inom områden som ligger oss extra varmt om hjärtat dit vi ger vår årliga gåva. Årets julklapp 2018 mottogs av Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn, för sitt engagemang i kultur för barn & ungdomar som bidrar till ett levande Österlen.