Sponsring

 

Varje dag får Kiviks Musteri ett flertal förfrågningar om sponsring. Vi vill gärna sponsra så många som möjligt men har av naturliga skäl begränsade möjligheter att göra detta. Vi måste därför prioritera event och projekt som ligger i linje med vårt företags grundvärderingar och som sätter våra produkter i ett positivt sammanhang. 

Förfrågningar om sponsring handlar oftast om produktsponsring till förmånligt pris och vid enstaka tillfällen/event. I dessa fall, liksom när det gäller andra sponsringssamarbeten, så ska sponsringen ge god exponering av vårt varumärke och kännas relevant för aktivitetens syfte.

Kiviks Musteri sponsrar breda, folkliga aktiviteter som tilltalar många och olika människor - ung som gammal. Eftersom vi är ett företag som älskar god mat och dryck, står njutning, hälsa och välbefinnande
i centrum. Sponsringen ska bidra till att förstärka Kiviks Musteris identitet som det sunda företaget, som vänder sig till medvetna konsumenter som prioriterar mat och dryck och som bryr sig om dess ursprung. 

Checklista sponsringsansökan
Överensstämmer din aktivitet med Kiviks Musteris värderingar? 
• Överrensstämmer din verksamhet med Kiviks Musteris grundvärderingar?
• Är din verksamhet folklig och riktad till en bred målgrupp?
• Ges möjlighet till bra varumärkesexponering för Kiviks Musteri och dess produkter?
• Syns våra produkter och varumärke i ett positivt sammanhang?


Om du svarar ja på ovanstående frågor kan du gå vidare genom att fylla i en sponsringsansökan.
Vi kommer, med denna ansökan som grund, göra en bedömning av er intresseanmälan
och återkomma med ett svar. 

 

Gastronomisk Pedagogik - odling på skolgården

Kiviks Musteri stödjer projektet Mat från Skåne som syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet att lägga grunden till djupare kunskap om mat och odling. Dessutom att på skolor skapa möjlighet till utomhuspedagogik för att stimulera elevers skolresultat. Läs mer här

Plan International

Kiviks Musteri stödjer Plan International Sveriges arbete för barns rättigheter, genom julgåvan PlanVän 2016.
Plan International är en barnrättsorganisation, som arbetar för barns rätt till utbildning, hälsa och skydd i över 72 länder. Tillsammans arbetar PLAN för att alla barn ska få möjligheten till en bättre framtid. Genom att även ge flickor utbildning och trygghet ger man inte bara kunskap livet ut – utan även möjligheten att ändra sin framtid. 

Läs mer här hur ni också kan bidra.