Sponsring

  Varje dag får Kiviks Musteri ett flertal förfrågningar om sponsring. Vi vill gärna sponsra så många som möjligt men har av naturliga skäl begränsade möjligheter att göra detta. Vi har därför valt att prioritera föreningar, projekt, event och ändamål som ligger i linje med vår vision och våra kärnvärden. 
  Vi finns idag på tre platser i Sverige och vill framförallt göra gott på de orter vi verkar. Därför stöttar vi i första hand föreningar och aktiviteter runt orterna Kivik, Lund och Stenhamra.

  Vår vision

  Ett levande Österlen

  Våra kärnvärden

  Äkta, Hantverk, Familj, Nära och Kunskap

  Riktlinjer för sponsring

  • Vi sponsrar inte enskilda individer, enskilda lag inom en förening, politiska och religiösa evenemang eller andra projekt där anknytningen mellan föreningen och Kiviks Musteri saknas eller är otydlig
  • All sponsring ska stärka Kiviks Musteri och sätta våra produkter i ett positivt sammanhang
  • Kiviks Musteri sponsrar breda, folkliga aktiviteter som tilltalar många och olika människor
  • Vi engagerar oss inom såväl mat och dryck, kultur och välbefinnande som natur- och utomhusverksamhet
  • Vi prioriterar verksamheter där barn och ungdomar uppmuntras och stöttas
  • Vi föredrar samarbete framför ren sponsring
  • Samarbetet ska vara till nytta och glädje för båda parter
  • All sponsring baseras på skrivna avtal
  • Förutom allmän goodwill vill vi dessutom att sponsringssamarbetet ska innehålla tydliga mervärden för Kiviks Musteri genom exempelvis exponering.

  Stämmer din aktivitet eller din förening överens med riktlinjerna ovan är du varmt välkommen att skicka in en sponsringsförfrågan till sponsring@kiviksmusteri.se

  Gåvor

  Utöver Kiviks Musteris sponsringssamarbeten, väljer vi varje år ut ett eller flera ändamål inom områden som ligger oss extra varmt om hjärtat dit vi ger vår årliga gåva. 2018 har vi valt att ge vår gåva till projektet Mat från Skåne och Sommarscen Österlen.

  Gastronomisk Pedagogik - odling på skolgården

  Kiviks Musteri stödjer projektet Mat från Skåne som syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet att lägga grunden till djupare kunskap om mat och odling. Dessutom att på skolor skapa möjlighet till utomhuspedagogik för att stimulera elevers skolresultat. Läs mer här

  Sommarscen Österlen

  Årets julklapp 2017 mottogs av Sommarscen Österlen som genom stort engagemang kring barn & ungdomar och kultur bidrar till ett levande Österlen.