Guldäpplet

Äpplets Hus på Kiviks Musteri är ett kunskapshus med äpplet i centrum. Varje år delar Äpplets Hus ut priset Årets Guldäpple. Priset tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld.
Utdelningen av Årets Guldäpple sker under högtidliga former på Äppelmarknaden i Kivik. Äppelmarknaden är Europas största äppelfestival och den äger rum på hamnplan i Kivik sista helgen i september varje år.
Klicka på respektive för att läsa mer om varje pristagare.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996